ลอยกระทงปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปี ☆3วัน 3คืน สำนักงานเขตตลิ่งชัน. ร่วมกับ ตลาดน้ำตลิ่งชัน จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม โดย จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตลิ่งชัน ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

จัดลอยกระทงยิ่งใหญ่. ที่สุดในรอบ 10ปี3วัน 3คืน
สำนักงานเขตตลิ่งชัน. ร่วมกับ ตลาดน้ำตลิ่งชัน
จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม โดย
จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตลิ่งชัน
ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

ชูชาติ. สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตลิ่งชัน
โดยร่วมกับ. นายธนัทชาติ. บุญประกอบ
ประธานประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน พร้อมทั้ง
คุณเอ. บุญรุ่ง. เต๋งจงดี


ประธานที่ปรึกษา การดำเนินงานกองประกวด
โดยการดำเนินงานกองประกวด นางนพมาศ ประธานการดำเนินงานจัดกองประกวด. คุณ ฮ.นกเอี้ยงตาโต(คุณ เกตน์ศิรณี. บุญมา )
กับ. นางลัดดาวัลย์. สายสน ประธานกลุ่มกองทุนบทบาทสตรีเขตตลิ่งชัน


ได้ร่วมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตลิ่งชัน. อย่างยิ่งใหญ่
นายชูชาติ. สุวรรณนที. ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน. กล่าวว่า” เนื่องจากงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงปีนี้. จัดว่า. เป็น ปีแรก. ที่จัดมากถึง 3วัน3คืน. คือเริ่มตั้งแต่.วันที่ 21-23 พ.ย.2561 ในรอบ 10ปี. ที่ผ่านมา”


โดยมีการ จัดการประกวดนางนพมาศประเภทต่างๆ. อาทิ
วันที่ 21 พ.ย. 2561จัดประกวดนางนพมาศจำแลง
วันที่ 22 พ.ย. 2561จัดประกวดนางนพมาศพันปี
วันที่ 23 พ.ย. 2561จัดประกวดนางนพมาศตลิ่งชัน


กิจกรรมสำหรับค่ำคืนแรก ของงาน. มีเหล่าคณะกรรมการมากมาย
อาทิ ดร.ชายแฮ็ค / คุณฮอน(ผู้จัดละคร) / อาทิ รณชัย /ทัพท่ากระดาน/
หมอเอก ยาหม่องย่าทิม / ชาติชัยภูมิ / เด่นเทวดา(ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และละคร)/ อี๊ดที่รักสตูดิโอ

/ หนุงหนิง(จ่าสิงห์ผู้กองเจ้าเสน่ห์)/น้องติ๊ก / น้องก้อง (ขลุกขลิก) /น้องเจ (ผู้กำกับละคร) /น้ำพุ IPM (ผู้กำกับ) / อ.นุช-อ.ยุ่น / คุณนายแฟง/ คุณหนูหริ้ง/คุณแดงตลิ่งชัน/มาดามแอ๊วครัวชมพู/น้องบิวเร็นโบว์(ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และ ละครโทรทัศน์ )


พร้อมทั้งศิลปินนักร้อง มากมาย. อาทิ. ณารี ศรีเทพ / รามศาลาแดง/ ไก่จ๋า สายัณย์ /เมรี เพชรเมืองชล / อรวรรณ / มิสเตอร์คิม / น้องเบริด / ทีมงาน เสียงทอง
10กว่าชีวิต
พิธีกรรับหน้าที่โดย- คิดคอมโบ้ / อรวรรณ
ผลสรุปการคัดเลือก. โดยได้นางนพมาศ จำแลงตลิ่งชัน ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
วันที่ 21 พ.ย. 2561
ประกวด นางนพมาศจำแลง
ตำแหน่งรางวัลชนะเลิศ
คุณธีรนาฎ ฐานวิเศษ
น้อง”ทีน่า”หมายเลข 7.
ตำแหน่งรางวัลรองอันดับ 1.
คุณญาธิดา. ปานเกตุ
น้อง”น้ำหวาน”หมายเลข 8
ตำแหน่งรางวัลรองอันดับ 2.
คุณพิมพีชญาฏา. ไชยคง
น้อง”แจม”หมายเลข 4.
ตำแหน่งรางวัลขวัญใจตลิ่งชัน
คุณศิปางค์. จรเด็จ
น้อง”คิตตี้”หมายเลข 1
ตำแหน่งรางวัลขวัญใจสถานีโทรทัศน์IPM
คุณภัทรกิตติ ชุมพล”น้องภัทร”หมายเลข 6.
ตำแหน่งรางวัลขวัญใจย่าทิม
คุณณัฐชา. แก้วสุวณะ
น้อง”น็อตโตะ”หมายเลข2
ตำแหน่งรางวัลขวัญใจNINE. STAR DIAMONDS
คุณภูษณิศา. รักแดง
น้อง”อมีร่า”หมายเลข 3.
ตำแหน่งรางวัลกฏแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ
คุณธนาวิธ. คชาชัย
น้อง”ปิ่นมุข” หมายเลข 5.

วันที่ 22 พ.ย. 2561
ประกวด นางนพมาศพันปี

ตำแหน่ง
รางวัลชนะเลิศ
คุณเตชาวดี. อารีย์รัตนะเดช
น้องแหม่ม
หมายเลข 9

ตำแหน่ง
รางวัลรองอันดับ 1.
คุณจันทิมา. เพชรหนูกลัด
น้องมีน
หมายเลข 1.

ตำแหน่ง
รางวัลรองอันดับ 2.
คุณเพ็ญลักษณ์. กัณหา
น้องโรส
หมายเลข 3

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจตลิ่งชัน
คุณอรสา เสาวิจิตร์
น้องพิมชมพู
หมายเลข 4.

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
คุณปัญจรัศม์. อธิษฐานเทวากุล
น้องหมวย
หมายเลข 5.

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจเลอค่า. บิวตี้
คุณศุภญา. กลัดสมบัติ
น้องเล็ก
หมายเลข 7.

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจNINE. STAR DIAMONDS
คุณยุวชาติ แสงหิรัญ
น้องแต๋ว
หมายเลข 6

ตำแหน่ง
รางวัลกฏแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ
คุณก้องกิดาการ. ภูรีประวิตร
น้องมิว
หมายเลข 8.

วันที่ 23 พ.ย. 2561
ประกวด นางนพมาศตลิ่งชัน

ตำแหน่ง
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน
รางวัลขวัญใจห้องเสื้อคุณใหม่
น.ส.สิริกาญจน์. แสงศรีจันทร์รัตน์
หมายเลข 10.

ตำแหน่ง
รางวัลรองอันดับ 1.
รางวัลขวัญใจห้องเสื้อคุณใหม่
น.ส.ฑิฆัมพร. พุ่งทะเล
น้องโบนัส
หมายเลข 6.

ตำแหน่ง
รางวัลรองอันดับ 2.
รางวัลขวัญใจห้องเสื้อคุณใหม่
น.ส.เพ็ญนภา. ก่ำสุข
น้องบีม
หมายเลข 3.

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจตลิ่งชัน
น.ส.ชลธิชา. โพธิ์ศรี
น้องทราย
หมายเลข 5.

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจย่าทิม
น.ส.สุพัตรา ยะลาวงษ์
น้องแพท
หมายเลข 9

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจ Happy. Spa
น.ส.เนื้อทอง. ทองอุทัย
น้องเนื้อทอง
หมายเลข7

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจUNITED BAGS
น.ส.ศิริรัตน์. มานพ
น้องพั๊น
หมายเลข 8.

ตำแหน่ง
รางวัลกฏแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ
น.ส.วรัญญา. ก้อนนาค
น้องของขวัญ
หมายเลข 4.

ตำแหน่ง
รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน
น.ส. รุ่งอรุณ. แวงน้อย
น้องสายรุ้ง
หมายเลข 1.

ขอแสดงความยินดี. แก่น้องๆ ทุกท่านที่ได้รับรางวัล
โดยงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตลิ่ง ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ สนับสนุนอย่างเป็นทางการดังนี้
ผู้สนับสนุน งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย

กระทง ตลิ่งชัน. ประจำปี 2561
-สำนักงานเขตตลิ่งชัน
-ตลาดน้ำตลิ่งชัน
-ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน
-กลุ่มอาสาพัฒนาตลิ่งชัน
-กลุ่มกองทุนบทบาท สตรีเขตตลิ่งชัน
-คุณนาย ฮ.นกเอี้ยงตาโต
-สถานีโทรทัศน์. MV TV
-สถานีโทรทัศน์. IPM
-สถานีโทรทัศน์. มายาเชลเนล
-สถานีโทรทัศน์. Five Channal
-สถานีโทรทัศน์. Re-zero
-สำนักข่าวเดลิมิเร่อร์
-สำนักข่าวอินไซด์ดารานิวส์ -เปี๊ยก อิสระ
-สำนักข่าวดาราวาไรตี้- กู้ ท่าน้ำนนท์


สำนักข่าวกระฉ่อนดอทคอม- คุณชายนพ ราชดำเนิน
-สำนักข่าวมหานครข่าว
-ตลาดน้ำสองคลอง
-โรงเบียร์เยอรมันสกลนคร.- คุณ”แจม”
-บ.สามเศียรเอราวัณ. จำกัด
ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง”คืนจันทร์แรม”


-รายการ “บันเทิง สตอรี่”.- เพชรโตมร
-ผลิตภัณฑ์ AMENA. -คุณโมเดล
-Happy. Spa -โดย น้องโมเดล
-บ.อาณาจักรบุญศิริ. -โดย คุณชุติมา บุญศิริ
-สโมสรโรตารี่บางบัวทอง
-ผลิตภัณฑ์ ยาหม่อง / ยาน้ำ ย่าทิม.- โดยหมอเอก


ผลิตภัณฑ์โบซีเฮียบ (น้ำมันทาผิวมะพร้าว)-โดย.น้อง”ออย”
-เครื่องประดับ”ไนน์สตาร์ไดมอนด์
-ผลิตภัณฑ์เลอค่า.- บิวตี้
-ผลิตภัณฑ์. เดอ-เรียว- โดยคุณกุ้ง
-ผลิตภัณฑ์. Pas Berry- โดย คุณแพท
-ผลิตภัณฑ์ ไหดำ- โดย คุณอ้อ /คุณนัทตี้/ คุณคิตตี้
-ห้องเสื้อที่รัก.เวดดิ้ง. สตูดิโอ- คุณอี้ด
-ห้องเสื้อ คุณใหม่
-ครัวชมพู (มาดามแอ๊ว)
-ผลิตภัณฑ์ จี-อับคิเมท- โดย.พี่ฮอน และเป็นผู้สนับสนุน มงกุฏอย่างเป็นทางการ
-โรงงานเจ๊ณาของโล๊ะสต็อก
-กระเป๋าจาก.- บ.ยูนิแท็ค. แบ็ก จำกัด. โดย คุณเป็กกี้
-น้ำดื่ม. CT. คลับ. ทาเร็น-จาก คุณชุติมา. บุญศิริ
-เมติกโฟโต้
-ผลิตภัณฑ์. NOVOCARE – โดยคุณเล็ก
-สมานการ์เม้นท์. โดย คุณสมาน. บุญยอ
-ดวงตามหาเทพ ๙พลังศรัทธาบารมี. ๑๒ พลังมหาจักรวาล
-ร้านภัทรวินเทจ
-ร้านบัวชมพู สลีปเวิดร์
-ร้านยุผ้าไหม
-ร้านคุณจอย
-ร้านเสื้อผ้าเด็กทหาร
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาช่วยสร้างสรรค์สังคมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตลิ่งชัน
เครดิตร ข้อมูลข่าว จาก คุณนายฮ.นกเอี้ยง ตาโต

Share: