เบื้องหลัง ภ. “แถวตรง แซ่บอีหลี” ฉากใหญ่จัดเต็มผู้กํากับ ”หญิงหน้าใหม่ “คุณหนิง – มินทร์ธิรา ธีรภมู ิธัชพงศ์”ตูมตาม ยุทธนา ,แซ็ค ชุมแพ ร่วมแสดงนำ

ภาพยนตร์ เรื่อง แถวตรง แสบอิหลี ช่วยมาเป็นกําลงั ใจให้ บริษัท พีเอ็นเค กับงานภาพยนตร์เรื่องแรก

“ ผู้กํากับ ” หญิงหน้าใหม่ คุณหนิง – มินทร์ธิรา ธีรภมู ิธัชพงศ์ เราถ่ายไปได้ 80% แล้ว เหลือไม่ กี่คิวก็ปิดกล้อง ดาราร่วมแสดง ตูมตาม ยุทธนา ,แซ็ค ชุมแพ ,นะโม ไทบ้าน ,ดาว สเตลลา, น้องอินเตอร์ รุ่งรดา, น้องแคนดี้ สุภาภัสร์, เรืองยศพิมพ์ทอง ในฉากจะกล่าวถึงหมู่บ้าน แห่งหนึ่งของภาคอีสานในหมู่บ้านเล็กๆเป็นการรําถวายตามประเพณีของชาวบ้านกว่าร้อยชีวิต ในฉากนี้และเปน็การต่อสู้ของเด็กในหมู่บ้านให้รู้จักเอาตัวรอดด้วยศิลปะการต่อสู้ของวัฒนธรรม มาแต่โบราณผู้กํากับได้สอดแทรกตลกมีสาระไวใ้นภาพยนตรเ์รื่องนี้ไม่นานเกินรอจะได้ชม พร้อมกันเร็วๆนี้
ติดตามด้วยนะคะ “ แถวตรงแสบอิหลี ” หนังตลกใสๆ ของเด็กแต่ละคน


ช่วงเช้าถ่ายซีน
ฉาก
ตัวแสดง ผู้กองชิน (ตูมตาม) มะลิ (นะโม) นางรํา
กล้องรับภาพ รํา
กล้องรับภาพ การร่ายรําประเพณีในหมู่บ้าน
กล้องรับภาพ ร่่ายรําเกือบ100คนเป็นฉากใหญ่พอสมควร
กล้องรับภาพ ทุกคนพอรําเสร็จแล้วออก กลองยาว ผู้กองชินกับครูมะลิเข้า กล้องรับภาพ กลองยาว
กล้องรับภาพ ผู้กองชิน ครูมะลิ รํา
กล้องรับภาพ ผู้กองชินครูมะลิ รําเสร็จแล้วออกกลองยาวยังอยู่ตีเป็นจังหวะการต่อสู้

ฉาก โชว์ต่อสู้
ตัวแสดง กลุ่ม กัปตัน ฮารุ มุ้งมิ้ง , กลุ่ม คิม สตางค์ หมอก , กลุ่ม แก้ม ปาย , กลุ่ม เปา บุ๊ค มิ้น กล้องรับภาพ โชว์การต่อสู้ของเด็กในหมู่บ้าน

1

ฉาก ตัวแสดง
กล้องรับภาพ ครูโชค — นะครับครูดาว ครูดาว — กล้องรับภาพ
ฉาก ตัวแสดง กล้องรับภาพ
ครูโชค (แซ็ค) ครูดาว (ดาว) ผู้ใหญ่บ้าน (อ.เรืองยศ) สมุน (พ่อฮารุ ตามุ้งมิ้ง) ผอ. ( คุณหนิง )
หน้า ครูโชค ครูดาว ผู้ใหญ่บ้าน สมุน ผอ.
ผมพอจะนึกออกแล้วว่า ผมจะทํายังไงให้เด็กสามัคคีมากกว่านี้ เดี๋ยวผมจะบอก
ดีค่ะ จะได้ช่วยครูมะลิคิดอีกทางหนึ่ง ทุกคนมองแล้วยิ้มแย้มแจ่มใส

ครูมะลิ ครูดาว
มุมใดมุมหนึ่งถนน ครูมะลิกับครูดาวเดินมา

Share: