“สมใจนึก เองตระกูล” พร้อมคณะสายบุญ ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่ารวกใต้

“สมใจนึก เองตระกูล” พร้อมคณะสายบุญ ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่ารวกใต้

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระสังฆราช ประธานงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่ารวกใต้ พร้อมด้วยคณะสายบุญที่ร่วมกุศลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ท่านสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัยฯ / คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัยฯ / พลโทอนุธัช บุนนาค ประธานหอการค้าไทย-มัลดิฟส์ /ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัยฯ / นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิตฯ/ คุณพินิจ อำนาจนิยมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัยฯ / คุณกัลยารัตน์ ธิโนชัย ผู้บริหาร BB clinic สาขา เชียงราย/ ดร.ชายนัท นรินทรากุล ณ อยุธยา CEO ช่องลาวไทย USA ร่วมด้วยอาจารย์เกง รณกร เจ้าของรายการ 9 ศรัทธา ร่วมทอดผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดป่ารวกใต้ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Share: