สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ มอบสิ่งของ สู้ภัยโควิด 19

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ มอบสิ่งของ สู้ภัยโควิด 19

วันที่ 12 สิงหาคม 2564
นางณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ นายธีรธัชช์ สิงห์ณรงค์ธร ประธานสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซี่ยน และสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวด้วยโรคโควิด 19 แด่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน”ใต้ร่มพระบารมี “ ซึ่งสามารถจุผู้ป่วยได้ถึงจำนวน1,750 เตียง
โดยมีนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

ต่อจากนั้น เวลา 12.00 น.
สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ
นำโดยนายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาฯ ได้ร่วมแจกชุดธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 พร้อมด้วย ข้าวสาร นมถั่วเหลือง น้ำดื่ม ขนมปัง ขนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย ยาแก้ปวด จำนวน 71 ชุด ชุดอาหารว่าง จำนวน 100 ชุด และผลไม้ (มังคุด) จำนวน 40 กิโลกรัม
ให้แก่ พี่น้องชาวเขาในพื้นที่ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ
ขอร่วมเป็นกำลังใจ และขอเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือสังคมในการต่อสู้ และฝ่าวิกฤตครั้งน้
ช่วยคนไทยทุกคนให้ปลอดภัยจากโควิด ไปด้วยกัน

Share: