“โอริเวอร์ บีเวอร์” ผู้จัดค่าย “ninebeverfilms” จากช่อง 7HD และน้องสาววาเนสซ่า บีเวอร์ นำทีมแจกอาหารสดและผักสด ช่วยคนในชุมชนย่านเสนานิเวศน์

“โอริเวอร์ บีเวอร์” ผู้จัดค่าย ninebeverfilms จากช่อง 7HD และน้องสาว”วาเนสซ่า บีเวอร์” นำทีมแจกอาหารสดและผักสด ช่วยคนในชุมชนย่านเสนานิเวศน์

คุณโอริเวอร์ ได้บอกว่า”ที่เลือกนำของสดมาบริจาคชาวบ้านนั้นก็เพราะอยากให้พวกเขาได้กินหลายมื้อแถมเก็บรักษาได้นานเพราะช่วงนี้อาจจะออกไปตลาดค่อนข้างลำบากเลยคิดว่านำของสดมาบริจาคน่าจะตอบโจทย์ให้ชาวบ้านในช่วงสถานการณ์โควิคระบาดอยู่ตอนนี้”

Share: