“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงกรุณาให้ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์ นำเงิน และสิ่งของประทาน เชิญไปมอบบริจาคช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบอุบัติภัยโรคระบาด โควิด-19

“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงกรุณาให้ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์ นำเงิน และสิ่งของประทาน เชิญไปมอบบริจาคช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบอุบัติภัยโรคระบาด โควิด-19

วันนี้ (17/5/63) ด้วยสถานะการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยทางหน่วยงานฝ่ายปกครอง มีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้าน ไม่ให้มีการเดินทาง เข้า-ออก โดยมีประชากรในพื้นที่ 130 หลังคาเรือน และได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 9ราย ทางเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เกรงจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงได้มีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 14วัน

การนี้ได้ทราบถึงฝ่าพระบาท หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ จึงทรงมีบัญชาให้ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ นำเงิน และสิ่งของประทาน เชิญไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เพื่อนำไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ อุปโภค บริโภค แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูแล ช่วยเหลือในสถานที่ประสบภัย

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง และหัวหน้าหน่วยราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน และเจ้าพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นพยาน และตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาในเหตุการณ์แพร่เชื้อโรคระบาดนี้ด้วย


โดยมีผู้ร่วมทำบุญสมทบทุนในการนี้หลายท่าน อาทิ คุณอโนทัย สังขวิภาพจพิบูล ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิด จำนวนเงิน 10,000 บาท คุณชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ร่วมทำบุญ 3,000บาท คุณธนายุ ไชยะธน ร่วมทำบุญ 2,000บาท คุณนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ร่วมทำบุญ 1,509บาท ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญา ภาณุพันธุ์ (ภาคอีสาน) ร่วมทำบุญ 1,008บาท คุณอิสรัมภ์ ศรียิ่งยงค์ ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญา ภาณุพันธุ์ (ฝ่ายการต่างประเทศ) ร่วมทำบุญ 1,000บาท ฯลฯ
ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระสมุห์ศศิพงศ์ (ครูบาน้ำมนต์) สีลสํวโร เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พระผู้เป็นอาจาริยะ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพเลื่อมใส ศรัทธา เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ได้เปิดโรงครัวของวัด ทำโรงทานแจกอาหารแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิด-19 และคอยประกาศเสียงตามสายของวัด สอนธรรมะ แสดงความเป็นห่วง เพื่อให้เกิดความสบายใจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

Share: