“MISS & MRS.QUEEN OF GALAXY 2021” ได้จัดการประกวดอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ WHITE HOUSE HOTEL จ.ตาก

MISS & MRS.QUEEN OF GALAXY 2021 ได้จัดการประกวดอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ WHITE HOUSE HOTEL จ.ตาก

โดยมีคุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการกองประกวด ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่ง MRS. THAILAND QUEEN OF GALAXY 2021 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด MISS & MRS.QUEEN OF GALAXY 2021 ได้แก่คุณวรวรรณ รักท้วม สำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ คุณณัฎฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล ตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ คุณเขียนฝัน กังวานเจริญกุล และสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง MISS THAILAND QUEEN OF GALAXY MISS & MRS.QUEEN OF GALAXY 2021 ได้แก่ส.ท.หญิง เหมือนฝัน ณ น่าน สำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ คุณอภิชญา เวชบรรพต ตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ คุณปิยพร สังข์สุวรรณ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
– เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
– เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออก รวมถึงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม


– กรณีการจัดให้มีการประกวดประเภทนางงามที่สมรสแล้ว เป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงซึ่งมีครอบครัวแล้ว กล้าที่จะทำตามความฝัน เนื่องจากไม่มีคำว่าสายไปสำหรับทุกสิ่งหากกล้าที่จะลงมือทำ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมแนวทางการสร้างความสุขให้กับครอบครัว ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถทำหน้าที่ทั้งการเป็นภรรยาที่ดี และการเป็นผู้หญิงทำงานให้เข้ากันอย่างลงตัว
และสำหรับการประกวด MISS & MRS.QUEEN OF GALAXY 2021 จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แบบระบบออนไลน์ โดยมีสาวงามจากทั่วโลกเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ สำหรับผู้สนับสนุนหลักในครั้ง กองประกวดต้องขอขอบคุณเครื่องสำอางVOWDA รวมถึง Blaise Laboratory Center, Princess yoga studio และชุดโยคะลายไทยนะโนน์ รวมถึงผู้สนับสนุนอื่นๆมา ณ โอกาสนี้ ทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกองประกวด Miss & Mrs.Queen of Galaxy ได้ที่ FB : Miss & Mrs. Queen of Galaxy, YouTube : Queen of Galaxy และ Line official : @queen_of_galaxy

Share: