บริษัท RAY INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจำหน่าย จากนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิตในไทย จ.เชียงราย


บริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้ให้การ
ต้อนรับคณะตัวแทนเรย์เข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิตในประเทศไทย โดยมีคุณคฑาวุฒิและคุณชนัญชิดา เสริมสุข คณะกรรมการบริษัท ลานนา เพรสเซนต์ จำกัด ได้นำ Miss Ray นางสาวธนพร โพธาติ๊บ(อันซีน) และขวัญใจสื่อมวลชน RAY น.ส.เกศจุฬา คำดี (จ๊ะจ๋า) มาต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายที่เดินทางมาจากนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนเพื่อที่จะเดินทางเข้าไป เยี่ยมชมโรงงานการผลิต RAYในประเทศไทย ที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


 52 total views,  2 views today

Share: