วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นิตยสาร
ดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิง โดยคณะกรรมจัดงาน”ดาราวาไรตี้
อวอร์ด ได้จัดแถลงข่าว ณ โรงแรมสวนลุมไนท์บาซ่าร์รัชดา ถนนรัชดา พร้อมกับเปิดให้สื่อมวลชน และ
แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยน้องๆ มีสตาร์ทั้งชาย หญิง ได้ชมรางวัล “ดาราวาไรตี้ อวอร์ด”โดยการเชิญรางวัล จาก
ผู้เข้าประกวดมีสแกรนด์ ที่มีไก่ ปิฏษฎา ทรงกลด และ
ครูชัย ศุภชัย รอดกลาง สองผู้จัด และเป็นออแกไนซ์เซอร์ ในการจัดงานครั้งนี้

จากการเปิดการแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้เรียนชี้
แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้เปลี่ยนชื่อ จาก
ชื่อเดิมคือ ดาราวาไรตี้ อวอร์ด เปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น
“สตาร์วาไรตี้ อวอร์ด 2019” ภายใต้การจัดงานของ
นิตยสารดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิง ที่มีคณะกรรมการชุดดัง
กล่าวซึ่งประกอบไปด้วย นายศิริเดช เดชะไกศะยะ(เปี๊ยก)ประธานการจัดงาน
ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์(มี้นิล)ประธานอำนวยการจัดงาน นายทรงศักดิ์ ติดไชย(เวท)รองประธานอำนวยการจัดงาน นายกิตติพงษ์ ทิพย์โยธิน ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย และ กู้ ท่าน้ำนนท์ คณะกรรมการประสานงาน

ซึ่งต่อมา นายศิริเดช ได้กล่าวให้ในที่ประชุมแถลงข่าว
ทราบถึงวัตถุประสงค์ว่าการได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สตาร์วาไรตี้ อวอร์ด 2019 ก็เพราะต้องการที่จะให้ชื่อรางวัลเป็นแบบสากล
เพราะคำว่า สตาร์ นั้นหมายถึงน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้น
มาด้วยความสามารถ ทางด้านการแสดง ไม่มีระบบที่จะเอื้อประโยชน์ให้กัน ต้องได้มาด้วยความสามารถการแสดงจริงๆ
นายศิริเดชกล่าว

งาน รางวัล สตาร์วาไรตี้ อวอร์ด 2019 จัดโดยนิตยสาร
ดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิง จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม
2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-16.30 น. ณ.สำนักงานใหญ่ บริษัท TOT อาคาร 9 ชั้น 2 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่จะถึงนี้