“LEO FAST SOUND SHOW SUPER DB” 1 เดียวในประเทศของสนามการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่มีแต่คำว่าเพื่อนบุกเยือนห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี จังหวัดนครพนม


leo fast sound show super db เป็นสนามการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยอีกสนามหนึ่งก็ว่าได้ เพราะว่า
จะรวมพลคนรักเครื่องเสียงไว้ในสนามการแข่งขันเกือบทุกๆ
สนามได้มากที่สุด
<img src="http:

และสนามการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ครั้งนี้
ทีมงานเดินทางมุ่งหน้าขึ้นอีสานเหนือจังหวัดนครพนม โดย
มีท่าน ดร.เด่นชัย สมปอง(อาจารย์เล็ก)หนึ่งในผู้ที่มีประ
สบการณ์ทางด้านการเป็นกรรมการการตัดสิน รถเครื่อง
เสียงที่ตบแต่งสวยหรูดูเวอร์วังอลัง”CAR”ได้มาให้การต้อน
รับ

พร้อมเตรียมเปิดสนามการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊ก C ลานจัดกิจกรรมด้านหน้าของห้าง

 72 total views,  4 views today

Share: