ใกล้สิ้นสุดของการรอคอยเวทีการประกวด “มณีนาคราช ครั้งที่ 2” เพื่อเปิดโลกกว้างและหาประสบการณ์ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลานจัดกิจกรรมสวนลุมไนท์บาซ่าร์ รัชดา


นิตยสารดาราอินไซด์ทีวี โดยนายประสาร สาหร่าย
ทอง หรือ จ๋า จตุจักร ประธานในการจัดงานเวทีการประ
กวดลูกหลานสายญาณนาคราช ลูกนาคาธิดานาคี กับเวที
การประกวด”มณีนาคราช ครั้งที่ 2″
ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลานจัดกิจกรรม โรงแรมสวนลุมไนท์บาซาร์ ถนนรัชดา เริ่มเวลา
10.30 น.เป็นต้นไป และทางคณะผู้จัดงานซึ่งประกอบไป
ด้วย จ๋า จตุจักร ประธานจัดงาน อาเปี๊ยกศิริเดช ประธาน
ฝ่ายผลิต ท่าน อ.(พ่อต้น) มนต์ ภารตะ เทวา รองประ
ธานผู้อำนวยการ แหม่มวิเวียนระวี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
เวททรงศักดิ์ติดไชย ผู้อำนวยการบริหาร

และรองหัวหน้าฝ่ายข่าวบันเทิง น้ำวัลยา จาก
บริษัท 555 สตูดิโอ จำกัด ได้เตรียมพร้อมในการที่จะ
คอยให้การต้อนรับกับจำนวนผู้ที่จะมาสมัครทางหน้างาน
หรือแม้แต่ทางท่านผู้ปกครองที่จะนำบุตรลูกหลานของ
ท่านมาชมและคอยให้กำลังใจ

 48 total views,  4 views today

Share: