ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดย “ผอ.บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ (ครูโอปอ )” นำเยาวชนตัวแทนประเทศไทยโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ต่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดย ผอ.บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ (ครูโอปอ ) นำเยาวชนตัวแทนประเทศไทยโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ต่างประเทศ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสองเยาวชนคนเก่งและมีน้ำใจ น้องนิน่า เด็กหญิงชนัญชิดา ยังมีสุข และ น้องน้ำพริก เด็กหญิงมาตา มายา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (สตรีวิทยา) 2 นำหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมีผู้อำนวยการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการ ทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ( นายกิตติพงษ์ สุทธิ ) เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากผ้าจากทีมศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและได้รับการประสานจาก ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด (นายรณยุทธ อิงสา)

โดยครูโอปอ ได้กล่าวว่า ทางศุนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ไปยังทั่วโลก และได้ร่วมจัดทำโครงการ เยาวชนช่วยกันทำหน้ากากผ้า เพื่อสวมใส่ป้องโรคโควิด19

และได้นึกถึงผู้พิการทางสายตาที่กำลังขาดแคลนหน้ากากผ้า ได้แล่งเห็น มูลนิธิที่กำลังต้องการหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายสมาชิกซึ่งมีอยู่จำนวน 4,000 กว่าคนที่ยังต้องการ และทางมูลนิธิยังมีการเผยแพร่ สื่อทางเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา สำหรับห้องสมุดคนตาบอด

และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ทำหน้าที่ผลิตหนังสือทุกประเภทให้เป็นหนังสื่อสียง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการฟังหนังสือ ทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบริการแก่ผู้พิการทางสายตาที่เป็น
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่ ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเองเช่น ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ แรงงานต่างด้าว เป็นต้น และบริการจัดส่งหนังสือเสียงให้สมาชิกคนตาบอดทั่วประเทศ

โดยมิได้จัดเก็บค่าบริการแต่อย่างใด ฝ่ายผลิตหนังสือเสียงระบบเดชีข้อมดนตบอดแลพิกาทางสื่อสิ่งพิมฟแฟงชาติ
อีดทางด้าน อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังร้อนแรง ณ ขณะนี้นั้นคือ สถาบันดนตรีคนตาบอด (นายรณยุทธ อิงสา) จัดกิจกรรมเล่นดนตรีผ่านเฟซบุ๊กไลพ์ทุกวันเสาร์ ผ่านเพจ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สามารถรับชมและร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางดนตรีให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้อีกทางเช่นเดียวกัน

และก่อนที่ จะพาเยาวชนไปเยี่ยมชมสถานที่จัดทำสื่อบันทึกเสียง และทางศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ยังมีโครงการเชิญชวนเยาวชนร่วมอ่านหนังสือหรือ ร้องเพลง ให้คนพิการทางสายตา ฟังเพื่อเป็นจิตอาสา ในนี้ต่อไปอีกด้วย หากท่านไหนสนใจอยากร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมฟรีๆ สามารถติดตามได้ทางเพจ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติได้ตลอด

Share: