ฤกษ์ดีวันจักรี “ส้ม-ประภัสสร” ผู้จัดฯ สายบุญ!!! จัดมอบหน้ากาก 2,000 ชิ้น และแจกข้าวกล่องที่วัดไร่ขิง

ฤกษ์ดีวันจักรี “ส้ม-ประภัสสร” ผู้จัดฯ สายบุญ!!!
จัดมอบหน้ากาก 2,000 ชิ้น และแจกข้าวกล่องที่วัดไร่ขิง

ถือฤกษ์ดี วันจักรี วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ที่จะถึงนี้ คุณส้ม-ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ ผู้จัดละคร “พระมหาชนก” ค่ายไอพีเอ็ม เมื่อหลายปีก่อน และประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งจังหวัดนครปฐม ในคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ

เป็นโต้โผใหญ่ชักชวนพนักงาน บจก.ที่นอนเดอะวินเนอร์ 2003 และ บจก.ออเร้นจ์แมทเทรส (ที่นอนสลีพ-พีล) จัดทำหน้ากากสีกรัก จำนวน 1,000 ชิ้น สีขาวจำนวน 1,000 ชิ้น รวมเป็น 2,000 ชิ้น เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม ในโครงการ “มอบหน้ากากอนามัย แด่วัดวาอาราม รวมใจป้องกันภัย โควิด๑๙”

โดยร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ กรมการศาสนา

โดยมี ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการสภาศิลปิน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย และในวันเดียวกันนี้ คุณส้ม-ประภัสสร ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด “ข้าวกล่อง” มอบแก่ประชาชน เพื่อนำกลับไปทานที่บ้าน ตั้งแต่เวลา 10.00 น -13.00 น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม อนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านในครั้งนี้ด้วย

Share: