“แนนซี่ ทรัพย์สมัย” CEO ฟ้าใสสกายบลูชาแนล และ เอ็นเค.เอ็กซเพรสเทรเวิล. จัด ทริป บวงสรวง ทำบุญ ไหว้พระ ท่องเที่ยว และ บริจาคของให้เด็กด้อยโอกาส เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่2563

คุณแนนซี่ ทรัพย์สมัย CEO ฟ้าใสสกายบลูชาแนล และ เอ็นเค.เอ็กซเพรสเทรเวิล. จัด ทริป บวงสรวง ทำบุญ ไหว้พระ ท่องเที่ยว และ บริจาคของให้เด็กด้อยโอกาส เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่2563

Fasai skyblue channel & NK.Express Travel
ทริปท่องเที่ยว ทำบุญ ไหว้พระ 9วัด เมืองมรดกโลก
เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต รับพลังแห่งชีวิตปีใหม่
ร่วมงานบวงสรวงและไหว้พระ9วัด World heritage
พร้อมร่วมบริจาคของให้เด็กๆด้อยโอกาสใน ฟ้าใสในโครงการปันของให้น้องๆที่ กรุงศรีอยุธยา

วัดวรเชษฐ์ นอกเกาะ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเจดีย์ของวัดวรเชษฐ์เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ง สมเด็จพระเอกาทศรถ สร้างเป็นอนุสรณ์แด่พี่ชายผู้ประเสริฐ และสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระพี่นางสุพรรณกัลยา

18มกราคม 2563 เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงและบริจาคสิ่งของให้เด็กๆในฟ้าใสในโครงการปันของ
พร้อมเที่ยวเมืองมรดกโลก วัดไชยวัฒนารามตามรอยละครดัง และ ไหว้พระ9วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ในราคา 999.-บาท. รวมค่ารถ ค่าทัวร์ อาหาร ครบ

รถออก08.00 @CDC เลียบด่วน กรุณาโอนเข้าบัญชีกสิกรไทย. เลขที่ 1002389807 ในนาม นส นฤมล ทรัพย์สมัย พร้อมส่งชื่อนามสกุล เบอร์ติดต่อและสลิปการโอนเงิน มาที่line ;NK.EXPRRSS TRAVEL. 081-9845856

โทร ยืนยัน การร่วมทริปแห่งบุญ 081-9845856

Share: