คุณแนนซี่ ทรัพย์สมัย CEO ฟ้าใสสกายบลูชาแนล และ เอ็นเค.เอ็กซเพรสเทรเวิล. จัด ทริป บวงสรวง ทำบุญ ไหว้พระ ท่องเที่ยว และ บริจาคของให้เด็กด้อยโอกาส เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่2563

Fasai skyblue channel & NK.Express Travel
ทริปท่องเที่ยว ทำบุญ ไหว้พระ 9วัด เมืองมรดกโลก
เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต รับพลังแห่งชีวิตปีใหม่
ร่วมงานบวงสรวงและไหว้พระ9วัด World heritage
พร้อมร่วมบริจาคของให้เด็กๆด้อยโอกาสใน ฟ้าใสในโครงการปันของให้น้องๆที่ กรุงศรีอยุธยา

วัดวรเชษฐ์ นอกเกาะ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเจดีย์ของวัดวรเชษฐ์เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ง สมเด็จพระเอกาทศรถ สร้างเป็นอนุสรณ์แด่พี่ชายผู้ประเสริฐ และสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระพี่นางสุพรรณกัลยา

18มกราคม 2563 เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงและบริจาคสิ่งของให้เด็กๆในฟ้าใสในโครงการปันของ
พร้อมเที่ยวเมืองมรดกโลก วัดไชยวัฒนารามตามรอยละครดัง และ ไหว้พระ9วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ในราคา 999.-บาท. รวมค่ารถ ค่าทัวร์ อาหาร ครบ

รถออก08.00 @CDC เลียบด่วน กรุณาโอนเข้าบัญชีกสิกรไทย. เลขที่ 1002389807 ในนาม นส นฤมล ทรัพย์สมัย พร้อมส่งชื่อนามสกุล เบอร์ติดต่อและสลิปการโอนเงิน มาที่line ;NK.EXPRRSS TRAVEL. 081-9845856

โทร ยืนยัน การร่วมทริปแห่งบุญ 081-9845856