การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ จัดงาน”ชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิดด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวในพิธีเปิดว่า จังหวัดนนทบุรีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก แต่จะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและสนใจมาเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีมากขึ้น ดังนั้น การจัดงานชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์กระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบและเกิดความสนใจที่จะมาเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี
(*)งานชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โซน C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมการแต่งกายพื้นเมือง มุมถ่ายภาพในรูปแบบ 3 มิติ การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Inter Active Game กิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงาน นอกจากนั้น มีการสาธิตปั้นเครื่องปั้นดินเผา การทำขนมไทย การจำหน่ายสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี สินค้าจากตลาดน้ำ และของดีต่างๆของจังหวัดนนทบุรี

 60 total views,  2 views today

Share: