“Reunion party”ฉลองงานเลี้ยงรุ่น จบหลักสูตร”สายสัมพันธ์ ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง สพทจ,(BLCA) เซอร์ไพรส์เค็กวันเกิดกลางงาน

ค่ำคืนของวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องเจสเตอร์ โรงแรมเพนนินซูล่า ถนนเจริญนคร กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการ การจัดงาน หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง สพทจ.(BLCA)คุณลลิสา จงบารมี (ลิสา)พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงาน ได้จัดงานเลี้ยงรุ่นเพื่อฉลองในการเรียนจบหลักสูตร”สายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง(สพทจ,BLCA)ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ จากผู้บรรยายกิตติมศักดิ์” คุณกร ทัพรังสี “อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อเรื่อง”เส้นทางผันผวนเศรษฐกิจโลก และความสัมพันธ์ไทย-จีน และหัวข้อเรื่อง”สภาวะเศรษฐกิจในอดีตไปสู่อนาคต”-Trade war สงครามการค้า ระหว่าง สหรัฐ-จีน ทิศทางที่จะเป็นไปได้ในอนาคตจนกระทั่งเวลา 19.00 น.พิธีกรทั้ง 2 คือ น.อ.(พิเศษ)จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร(หมอต้อย)และ นพ.ธณัฐ จิรบันดาลสุข(หมอเออิร์ท)ได้กล่าวรายละเอียดกำหนดงานของการจัดงานในค่ำคืนนี้ให้กับแขกท่านผู้มีเกียรติได้ทราบอย่างทั่วถึงต่อจากนั้น คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการเรียนหลักสูตรรุ่นนี้ อีกทั้งยังเชิญชวนทุกท่านในงานขึ้นร่วมถ่ายรูปหมู่และร้องเพลงร่วมกันบรรยากาศภายในห้องจัดเลี้ยงที่ได้จัดเตรียมไว้ล้วนมีสีสรรค์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก และโดยเฉพาะห้องที่เตรียมไว้รองรับคือห้อง “เจสเตอร์”ซึ่งติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามาถมองออกไปจะเห็นภาพภายนอกที่มีเรือสำราญวิ่งผ่านมาผ่านไปแล่นสวนกันเกือบทั้งคืนทางด้านของการแสดงที่แต่ละท่านได้จัดและเตรียมตัวที่จะทำการแสดงโชว์ ได้สร้างเซอร์ไพรส์ความสนุกสนานอย่างต่อเนื่อง สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจ มีการแสดงหลายชุดของแขกท่านผู้มีเกียรติที่ยอมลดอายุ ลดหน้าที่ ละลายภาพปัจจุบัน ให้เหลือไว้เพียง ความสุขและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในงาน ฉลองจบหลักสูตรก่อนงานเลิกทางคณะผู้จัดงานได้สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการเจ้าของวันคล้ายเกิดซึ่งได้เกิดพร้อมกันหลายท่าน ด้วยเค็กที่สั่งทำขึ้นมาพิเศษจากโรงแรมเพนนินซูล่า ทีหน้าเค็กนั้นบรรจงเสริมแต่งด้วยรูปภาพแต่ละอิริยาบถ ของทุกๆท่านที่จบหลักสูตรรุ่นนี้☆รายชื่อนักศึกษากลุ่มสายสัมพันธ์ไทย-จีน รุ่นนี้ประกอบด้วย☆
คุณกรรณิกา พลัสสินทร์,นพ.กำพล พลัสสินทร์,คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์,ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ,คุณเงิน เตชะวรบท,คุณจิตลดา วงศ์พานิช,น.อ.(พิเศษ)หญิงจินตนา มโนรมย์ภัทรสาร,คุณจุฑาพร กุมุทพงษ์พานิช,ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร,คุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช,คุณณัฐจงกล น้อมสูงเนิน,พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา,นพ.ธณัฐ จิรบันดาลสุข,คุณธัญธรณ์ เรืองอัครนันท์,คุณนันทชา สินพัฒนสกุล,คุณนิธิวงศ์ โลหะวัฒนะกุล,ดร.นุชนาถ วสุรัตน์,พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ,คุณปรีชา ถิรกิจพงศ์,ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก,คุณพรทิพย์ ณ บางช้าง,คุณพูนพรรณ ไชยกุล,คุณมาลินี ลีนุตพงษ์,คุณยุพเยาร์ เพียรพานิชย์พร,คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์,คุณรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล,คุณรุ่งทิวา ศรีวรกุล,คุณลลิสา จงบารมี,คุณลัดดา รักตกนิษฐ,คุณลาดหญ้า อูริยา,ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี,คุณวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล,ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์,คุณวิภาดา เลิศสุวรรณกุล,คุณศศมณฑ์ สงวนสิน,คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย,รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์,ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์,คุณสมถวิล ปธานวนิช,คุณสริยา สิวายุ,คุณสัณห์จุฑา วิชชาวุธ,คุณสุจิรา จันทรวิสูตร,คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม,คุณสุวภัทร วรพุทธาฉัตร,คุณสุวิมล มหากิจศิริ,ดร.เสาวณีย์ อาภามงคล,ดร.เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์,ดร.อติพร ศิริพัฒน์,ดร.อรวรรณ รัตนไตรภพ,นท.พญ.อรวรรณกิจเชวงกุล,คุณอรุณี ปริศนานันทกุล,คุณพอฤทัย ชินวัตร

 

 

 


Share: