สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
❇️ พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
❇️ การวางพานพุ่มดอกแก้วกัลยาถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
❇️ พิธีมอบทุนการศึกษาให้คนพิการ / บุตรคนพิการ จำนวน 100 ทุน
❇️ ทุนประกอบอาชีพให้คนพิการ จำนวน 10 ทุน
❇️ การจัดนิทรรศการ การสาธิตการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา
ทั้งนี้ จะมีการจัดโครงการฝึกอบรม “การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา” สำหรับคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2566

Cr:ข่าวโดย.วินิจ ผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์

Share: