พะเยาจัดใหญ่! “ปู่จาพญาลอ 62” สืบสานจารีตเคารพรักบรรพบุรุษผู้สร้างเมือง ชูโบราณสถานเวียงลอ ปั้นแหล่งท่องเที่ยวใหม่-ดึงทัวริสต์

พะเยาจัดใหญ่ “ปู่จาพญาลอ 62” สืบสานจารีตเคารพรักบรรพบุรุษผู้สร้างเมือง
ชูโบราณสถานเวียงลอ ปั้นแหล่งท่องเที่ยวใหม่-ดึงทัวริสต์
เวียงลอ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 900 ปี มาแล้ว อยู่ในเขตอำเภอจุน ห่างจากที่ว่าการอำเภอจุนประมาณ 15 กิโลเมตร จากซากโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่ แสดงว่า เวียงลอน่าจะเป็นเมืองใหญ่มาก่อน พงศาวดารกล่าวแต่เพียงว่า ในสมัยพญาเจือง หรือขุนเจิง (ประมาณปี พ.ศ.1625- 1705) ได้เกณฑ์คนจากเวียงลอ เวียงเทิง ไปต้านพวกแกวที่มาเมืองเชียงแสน บ้างก็สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเมืองลอ ในลิลิตพระลอ


ในเดือนเมษายนของทุกปี ชาวอำเภอจุน จะจัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ที่ครองเวียงลอทุกองค์ เรียกงานนี้ว่า งานปูจาพญาลอ มีอยู่สิบสองขบวนด้วยกัน เริ่มจากขบวนอัญเชิญดวงวิญญาณ และปราสาทนฤมิต หมายถึง ดวงวิญญาณของกษัตริย์ผู้ครองเวียงลอในอดีต ขบวนสุดท้ายเป็นขบวนทวยราษฎร แสดงถึงการอพยพไพร่พลของขุนคงคำแถน เข้าสู่ดินแดนหุบผาดอยจิ และกิ่วแก้ว ดอยยาว จำนวน 36 ครัวเรือน เพื่อรำลึกถึงครอบครัวของผู้เสียสละ เพื่อรักษาอาณาเขตเมืองลอ และพระเจดีย์ศรีปิงเมือง


นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบล(ทต.)เวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา กล่าวว่า ทต.เวียงลอ ร่วมกับชุมชนใน ต.ลอ และ ปกครอง อ.จุน จัดงานประเพณี ปู่จาพญาลอ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ วัดประธาตุศรีปิงเมือง ต.ลอ อ.จุน วันที่ 8-9 เมษายน 2562 นี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาว ต.ลอ  ซึ่งประเพณีดังกล่าวมีการจัดและสืบสานมายาวนานหลายชั่วคน ลูกหลานชาวจุนจะทราบว่าเมื่อถึงช่วงเวลาของการปู่จาพญาลอ ทุกคนจะกลับมาบ้านเกิดใน อ.จุน ช่วงสงกรานต์ เพื่อมาร่วมงานสักการะปู่จาพญาลออย่างพร้อมหน้า

ให้ระลึกถึงคุณความดีของพญาลอผู้สร้างเมืองให้ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้
นายก ทต.เวียงลอ กล่าวต่อว่า กิจกรรมงานประเพณีปู่จาพญาลอ ประจำปี 2562 จัดขึ้น 2 วัน โดยวันแรก 8 เมษายน 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมนุ่งซิ่นเวียงลอ ซึ่งเป็นผ้าทอมือของชาว ต.ลอ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีดีทางล้านนาที่ดีงามและมีคุณค่า วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นกิจกรรมหลัก งานบวงสรวงพญาลอ จัดใหญ่ทุกปีด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะบูชาพญาลอ ที่มีอนุสาวรีย์ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านข้างของวัดศรีปิงเมือง ในบริเวณเขตโบราณสถานเวียงลอ พร้อมกับการแสดงแสง เสียงเล่าขานตำนานเวียงลอ ให้ลูกหลานพญาลอและนักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย


นางอุบลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนแม่บทของ ทต.เวียงลอในปี 2562 นั้น จะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติ เมืองโบราณและวิถีชีวิตพอเพียง
“เวียงลอเมืองโบราณ ผูกพันตำนานขุนเจือง ลือเลื่องธรรมชาติริมน้ำอิง รสเลิศยิ่งปลาค้าว แหล่งผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวสุขี ชมวิถีชีวิตพอเพียง”

Share: