“หม่อมน้อย-ม.ล.พันธุ์เทวนพ” นำทีมศิลปินดารา เข้ารับรางวัล “พระตรีมูรติทองคำ” ครั้งที่ 1

หม่อมน้อย-ม.ล.พันธุ์เทวนพ นำทีมศิลปินดาราเข้ารับรางวัล “พระตรีมูรติทองคำ” ครั้งที่ 1
หมอต้าร์ การันตี และทีมงาน Teamwork Guarante Entertainment โครงการสืบสาน พัฒนาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นสู่สากล ผู้จัดพิธีมอบรางวัล “พระตรีมูรติทองคำ” ครั้งที่ 1

ความรัก ความสามัคคี แห่งความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว. ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานมอบรางวัล และมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล พระตรีมูรติทองคำ ครั้งที่ 1

ได้แก่ ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล สาขาผู้กำกับฯ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น, ฮัท-จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร สาขาดารานำชายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น, น้องรถบัส-ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ สาขาเยาวชนต้นแบบส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น, ภาพยนตร์ซีรี่ส์อิงประวัติศาสตร์เรื่อง ศรีอโยธยา

สาขา ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น (อัญชลิกา วชิระปกรณ์ เป็นตัวแทนจาก ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับรางวัล),

ดร.วโรดม ศิริสุข สาขาสื่อมวลชนตัวอย่างด้านการนำเสนอข่าวอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม, ฟิล์ม-ฉัตรดาว สิทธิผล นักแสดงจากช่อง 7HD สาขา ศิลปินจิตอาสา, โม-อมีนา พินิจ นักแสดงจากช่อง 7HD สาขา ศิลปินจิตอาสา,

แอนด์ดรูว์ -กรเศก โคร์นิน นักแสดงจากละคร คุณหนูเรือนเล็ก ช่อง 7HD สาขา นักกีฬาดีเด่น, ต้า-พศิน ศรีธรรม ผู้ประกาศข่าวช่อง MONO29 สาขา ผู้ประกาศข่าวดีเด่น, ทรงธรรม พลอยกาบทอง

ชมรมก้าวที่กล้าเพื่อเยาวชนไทย สาขา องค์กรส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรีดีเด่น, ว่าที่ร้อยตรีติณณภัทร์ ภูนอก สาขา นักแสดงดาวรุ่ง จากละครซีรี่ส์ “รักไม่จำกัดนิยาม” ช่องไอพีเอ็ม, ธิดาพร ชาวคูเวียง(หนูรัตน์) สาขาศิลปินส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น,

พัลลภ นิลพฤกษ์ สาขา ศิลปินส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น, สกาย วงศ์ษา สาขา นักแสดงดาวรุ่งจากภาพยนตร์ where is the love ค่ายแทนกายแมเนจเม้นท์, มิค-เสฏฐนันท์ พรวรวาณิช, แม็ค-สุภณัฐ พรวรวาณิช ศิลปินค่ายGMM สาขา ศิลปินจิตอาสา,

วลงกรณ์ จับใจ สาขาผู้กำกับฯ ดีเด่น, เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร สาขา ผู้กำกับภาพยนตร์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น และ อินทรีย์ แก้ววิชิต สาขา นักกีฬาดีเด่น โดยมีพิธีมอบ ณ อาคารรักตะกนิษฐ1

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ
Share: