Congratulations ผู้บริหารและที่ปรึกษาค่ายโยมา เอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้กำลังใจศิลปินในค่ายพร้อมร่วมแสดงความยินดี

Congratulations
ผู้บริหารและที่ปรึกษาค่ายโยมา เอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้กำลังใจศิลปินในค่ายพร้อมร่วมแสดงความยินดี

พลอย “ประภาพร ประทุมดี” ผู้บริหารค่าย Yoma Entertainment ( ค่ายเพลงไทยสัญชาติเกาหลี )และค่าย Inter BD ประเทศเกาหลีใต้
– อาจารย์ตัน ชาญกิตต์ ณ ระนอง กรรมการบริหารค่าย Yoma Entertainment
– อาจารย์ แมน วทัญญู มุ่งหมาย
ทีปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร Yoma Entertainment
– เท่ สุนิวัฒน์ คำหล้า ฝ่ายพัฒนาศิลปิน Yoma Entertainment

ร่วมมาให้กำลังใจศิลปินฝึกหัดจากค่าย Yoma Entertainment
สมาร์ท ชิษณุพงศ์ พวงมณี
ผักกาด ชนิตย์ศา จันทรโอภาส
โฟกัส จิรภัทร ภักดิ์กวิน
กับผลงานการแสดงละครเวทีเรื่อง
Truth or dream “หมดแก้ว” The new concert musical
โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ( ศาลายา )
เมื่อวานนี้ การแสดงรอบสุดท้าย 28/08/22
Yoma Entertainment

Share: