คุณ นฤมล แสงเมา CEO บริษัท นาริ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดีย และ นางสาว เขมจิรา กวินโรธรรม CEO หาก. อุดรอินเตอร์เนิร์สซิ่งโฮม เผยถึงความรู้สึกหลังจากได้ร่วมงานแฟชั่นผ้าบารัตสู่สยามงดงามสัมพันธ์และได้รับรางวัล

คุณ นฤมล แสงเมา
CEO บริษัท นาริ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดีย และ นางสาว เขมจิรา กวินโรธรรม CEO หาก. อุดรอินเตอร์เนิร์สซิ่งโฮม เผยถึงความรู้สึกหลังจากได้ร่วมงานแฟชั่นผ้าบารัตสู่สยามงดงามสัมพันธ์และได้รับรางวัล

งานแฟชั่นผ้าบารัตสู่สยามงดงามสัมพันธ์

วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรมใบหยกสกาย องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจัดงานแฟชั่นผ้าบารัตสู่สยามงดงามสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ เป็นประธานจัดงาน เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทย – อินเดึย มีความผูกพันธ์มากกว่า 75 ปี ทั้งการค้า ศิลปวัฒนะธรรม การท่องเที่ยว และอีกหลาย ๆ ด้าน

โดยมีคุณโอมประกาส เกปาล คุณกัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์ องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, องค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ซึ่งภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ ผ้าบารัตสู่สยามงดงามสานสัมพันธ์ ภารตะ ศิลปะการต่อสู้แบบไทย-อินเดีย ทั้งนี้ผู้จัดงานขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ที่มีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของ ไทย – อินเดีย ร่วมกัน

Share: