“จุรินทร์” มอบ “องอาจ” นำ ส.ส. ปชป. หนุน “สมรสเท่าเทียม”

“จุรินทร์” มอบ “องอาจ” นำ ส.ส. ปชป. หนุน “สมรสเท่าเทียม”

15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16.00 น.
ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์

นายรัฐ ริมธีรกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำคณะจากกองประกวด Miss LGBT Thailand 2022 เข้ายื่นหนังสือต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448

เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมนั้น ได้กำหนดให้บุคคลเพศชาย และเพศหญิงตามเพศกำเนิดเท่านั้น ที่จะสามารถจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสตามกฎหมายได้ ทำให้บุคคลที่มีเพศสภาพที่หลากหลายแตกต่างไม่สามารถจดทะเบียนสมรส และเป็นคู่สมรสตามกฎหมายได้ ส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นประสบปัญหาการขาดการรับรองสิทธิต่างๆ ที่เกิดจากการจดทะเบียนสมรส อาทิ สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน สิทธิในการเป็นทายาทโดยธรรมในการรับมรดกจากคู่ชีวิต

โดยนายรัฐ กล่าวว่าการที่ตนได้นำคณะมายื่นกับพรรคประชาธิปัตย์นั้น เป็นเพราะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีนโยบายชัดเจนเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ อีกทั้งมีความเชื่อมั่นว่า การแก้กฎหมายดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ไขโดยใช้ภาษาที่เป็นกลางทางเพศสภาวะ เพื่อให้ได้รับการยินยอมจากบุคคลทุกเพศกำเนิด ทุกอัตลักษณ์ทางเพศ และหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ทั้งนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับหนังสือดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. และรองหัวหน้าพรรค รับไปดำเนินการต่อไป

 

Share: