ดร.พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ พร้อมด้วย ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย.มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การศึกษา

ดร.พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ พร้อมด้วย ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย.มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การศึกษา

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย องค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม เดินหน้าทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ได้จัดงานมอบรางวัล บุคคลแห่งชาติ บุคคลดีเด่น พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การศึกษา (ปากเกร็ด นนทบุรี) โดยมี ดร.พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) และ ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย รองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนในการมอบทุนครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ ได้รับพลังแรงใจและความร่วมมือจาก ทุกท่านในสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย(จังหวัดชลบุรี) ซึ่งบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือหัวเรือใหญ่ อย่าง ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธาน และผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ที่ตั้งปณิธานไว้ว่าอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยเริ่มต้นที่พื้นฐานการให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในเรื่องการทำความดีและเสียสละให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีพลังขับเคลื่อนพัฒนาสังคมต่อไป

ท้ายนี้ ดร.พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์สตรีฯ ที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติให้เป็น ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) เปิดเผยความรู้สึกว่า ถือเป็นความภูมิใจในชีวิต ที่ทางสมาพันธ์สตรีทำความดีฯ ได้เล็งเห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการทำภารกิจเพื่อสังคมประเทศชาติ ซึ่งตนพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับตำแหน่งมาครั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างดีที่สุด

Share: