หม่อมหลวงปวริศร์ กิติยากร และผู้บริหารบริษัทAnna Bella มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด รศ.(พิเศษ)ดร. สุชานี แสงสุวรรณ เกษะโกมล ประธานอำนวยการสถานีโทรทัศน์BMC TV