คอลัมน์!ภาพข่าวสังคม☆หม่อมหลวงปวริศร์ กิติยากร☆ ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ BMC TV

หม่อมหลวงปวริศร์ กิติยากร และผู้บริหารบริษัทAnna Bella มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด รศ.(พิเศษ)ดร. สุชานี แสงสุวรรณ เกษะโกมล ประธานอำนวยการสถานีโทรทัศน์BMC TV

Share: