กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ จิตอาสาเพื่อสังคม ดัน“อัศวิน”เป็นผู้ว่า กทม.ต่อ

กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ จิตอาสาเพื่อสังคม ดัน“อัศวิน”เป็นผู้ว่า กทม.ต่อ

วันที่ 10 ธ.ค.64 ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้มีกลุ่มรักษ์กรุงเทพและประธานกลุ่มเขตต่างๆจำนวน 30 เขตร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศโดยการนำของนายสุชัย พงษ์เพียรชอบ เลขาธิการกลุ่มรักกรุงเทพฯ
นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ กล่าวว่าในวันนี้กลุ่มรักษ์กรุงเทพประมาณ 80 คน และประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯ 30 เขตได้ร่วมกันมาบริจาคโลหิตเนื่องจากว่าในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลง จนเกิดภาวะขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ปทั่วประเทศ ทำให้ผู้ป่วยต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลออกไป ทางเราเห็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่เราพอจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันได้จึงรวมตัวกันมาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคม
นายสุชัย กล่าวต่ออีกว่ากลุ่มรักษ์กรุงเทพจัดตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวกันของผู้ที่มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือสังคมและรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้ออกทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมีประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯ 30 เขต

คือ 1.นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ เลขาธิการและประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตคลองเตย 2 .นายจักรพงษ์ วุฑฒยากร ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตบางกอกน้อย 3.น.ส.กัญมณี เดชประดิษฐ์ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขต บางพลัด 4.นายศรราม ภูมิไชย ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯ เขตดุสิต 5.นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตยานนาวา 6.นายธวัช ศรีวัฒนะ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตคลองสาร 7.นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯ เขตธนบุรี 8. น.ส.สุนีย์ เอมดวงดี ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตจอมทอง 9.นายสุรชัย บินชาเลห์ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตทุ่งครู่ 10.นายแสงชัย จันทร์ทอง ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตบางขุนเทียน 11.นายโดมม์ บำรุงศรี ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 12.นายกัณณพิชน์ นาราช ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตภาษีเจริญ 13.นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตราษฏร์บูรณะ14.นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตวังทองหลาง
15.นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตสาวหลวง 16.นายวริษทนนต์ คูณธนานุวัฒน์ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตห้วยขวาง

17.น.ส.พชญา ปรีฎาพาก ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตพระโขนง 18.น.ส.เมธาวี ธารดำรง ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตปทุมวัน 19.น.ส.นฤมล มิ่งขวัญ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตบางกะปี 20.นายทวีวัฒนา ยงวุฒิ ทองอยู่ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตทวีวัฒนา 21.นาย คำรณ บำรุงรักษ์ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตบางนา 22.นายอภิชาติ จรัสโภคา ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตประเวศ 23.นายอดุลย์ เซะวิเศษประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตสะพานสูง 24.นายสิระ ขาวนุ่น ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตหลักสี่ 25.นายทินกร ปลอดภัย ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตมินบุรี 26.นายรณชัย สังฆมิตกุล ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตลาดกระบัง 27.นายสว่าง แก้วมณี ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตคันนายาว 28.น.ส.พรพิมล คงอุดม ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตบางซื่อ 29.นายพิชิตชัย แซ่จึง ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตพระนคร และนายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ ประธานกลุ่มรักกรุงเทพฯเขตพันธวงศ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ออกทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างเนื่องโดยสลับหมดเวียนกันไปทุกเขต นอกจากนี้หาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม.ต่อกลุ่มรักกรุงเทพก็พร้อมที่จะสนับสนุน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง นายสุชัยกล่าว

Share: