ศรีสะเกษ เตรียมจัดงาน มหกรรมงัวแลนด์วังหิน ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.64 นี้

ศรีสะเกษ เตรียมจัดงาน มหกรรมงัวแลนด์วังหิน ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.64 นี้

นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสเกษ เปิดเผยว่า มีกลุ่มเกษตรกร / ผู้ประกอบการด้านกิจการโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดาน “มหกรรฒงัวแลนด์วังหิน” ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณตลาดข้าง ธกส. อำเภอวังหิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดโคลูกผสมยุโรป โคลูกผสมบราห์มัน กระบือ, เสวนาวิชากรด้านปศุสัตว์ เรื่อง “ทิศทางโอกาสโคเนื้อดอกลำดวนและมุมมองการตลาด” นิทรรศการปศุสัตว์ การจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ โคขุนคุณพงษ์ การจำหน่ายสินค้า OTOP ฯลฯทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมงัวแลนด์วังหิน” พร้อมเชิญชวนเกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณตลาดข้าง ธกส. อำเภอวังหิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีเกษ

Share: