เยาวชนจิตอาสา ร่วมสาน โครงการ “ครัวปันอิ่ม” กับ CPF ร้อยเรียงใจ พันธมิตรจิตอาสา มอบอาหารให้ชุมชนพุทธปัญญา

เยาวชนจิตอาสา ร่วมสาน โครงการ “ครัวปันอิ่ม” กับ CPF ร้อยเรียงใจ พันธมิตรจิตอาสา มอบอาหารให้ชุมชนพุทธปัญญา

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ธนัท ชัชวาลย์ อุปนายกสมาคมฯ นายชุมสาย ศรียาภัย ที่ปรึกษาสมาคมฯ ครอบครัวแจ่มจำรัส คณะผู้ปกครองและเยาวชน พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสา ร้านค้ารายย่อย ร่วมสมทบกับคณะผู้บริหาร CPF

นำโดย นิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี จัดข้าวกล่องอุ่นร้อน ขนม นม น้ำส้มคั้น และถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับชุมชนบริเวณรอบๆ วัดพุทธปัญญา และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรีว่าที่ร้อยตรี ธนัท ชัชวาลย์ กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย ไปในทิศทางที่ดีขึ้น บางคนที่ไปฉีดวัคซีนถึง 2 เข็มแล้วก็ตาม ก็อย่าประมาทที่จะระมัดระวังตัวอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ และ มีโรคประจำตัว สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา และเครือข่ายจิตอาสา พร้อมและยินดีลงพื้นที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Share: