“นายธนิตพล ไชยนันทน์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในการรับมอบห้องควบคุมความดันแบบเคลื่อนที่ (Mobile Pressurized Unit) ในการตรวจ COVID-19

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในการรับมอบห้องควบคุมความดันแบบเคลื่อนที่ (Mobile Pressurized Unit) ในการตรวจ COVID-19 มูลค่า 500,000 บาท

ให้กับโรงพยาบาลแม่ระมาด พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และนายกัตภณ คิดชอบ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (โรงงานผู้ผลิต เครื่องปรับอากาศ Tasaki) เข้าร่วมพิธีรับมอบ โดยมี นายแพทย์สุธา ภัทรกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ห้องควบคุมความดันแบบเคลื่อนที่ (Mobile Pressurized Unit) จัดเพื่อจัดทำห้องควบคุมความดันแบบเคลื่อนที่ (Mobile Pressurized Unit) โดยควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากสะอาดมากไปสู่ที่สะอาดน้อย จากการควบคุมความดันในห้องในลักษณะให้เป็นบวก (Positive Pressure) หรือเป็นลบ (Negative Pressure) ได้ตามความต้องการของลักษณะงานที่ใช้ โดยได้มอบให้โรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนต่อไป

#ธนิตพลไชยนันทน์
#ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
#โรงพยาบาลแม่ระมาด #ตาก

Share: