แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาแห่งประเทศไทย 29 กรกฎาคม 2564 ณ คอนโด waldo18 แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี

แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาแห่งประเทศไทย 29 กรกฎาคม 2564 ณ คอนโด waldo18 แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี

แถลงข่าวโดย ลุงดำ และทีมงาน
ถ่ายทอดสด ทาง FB : WCT.channel World Cannabiz Thailand
เวลา 14.00 น.
ลุงดำและสหายรวมพลจัดตั้งสมาคม / เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีกัญชา สร้างนักปลูก ส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่ กัญชากู้ชาติ / โดยมีกัญชาชนหลายองค์กรสนับสนุน / บริษัทที่ร่วม / สำนักงานบริหารอยู่ที่ จัดตั้งสำนักงานภาค สำนักงานสาขา / กิจกรรมของสมาคม สื่อสารให้ความรู้ อบรม สัมมนา เปิด สถาบันการเรียนการสอน ชั้งสูง ชั้นกลาง ชั้นต้น / world beach cannabis / การแข่งขันการปลูกกัญชา เฟ้นนักปลูกมืออาชีพ พัฒนาเทคนิค สายพันธ์ /
กำหนดการแถลงข่าว
10.00 น. ประชุมกรรมการก่อตั้ง
12.00 น. ทานอาหาร
13.00 น. ลงทะเบียน
14.00 น. แถลงข่าว
15.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน

Waldo’s
https://maps.app.goo.gl/DsLVXgrXwnyfjFDf9

Share: