“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”! นางสาวพรทิพย์ ลิมปภาส เรขาสมาคมฯนำตัวแทนจากสมาคมวิชาชืพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยและสมาชิกชมรมเยาวชนคนเก่งเข้าร่วมบันทึกเทป “ถวายพระพร”


๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นางสาวพรทิพย์ ลิมปภาส เลขานุการชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย นำคณะสมาชิกชมรมเยาวชนคนเก่งและตัวแทนครอบครัวชมรมเยาวชนคนเก่ง เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาศิรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTB)

เนื่องด้วย วันที่ ๒๘ กรกฎาคม นับเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจวนจบวันนี้ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะผู้บริหาร กรรมการ สมาชิกขมรมและครอบครัวชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

Share: