สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดแถลงข่าว พิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
จัดแถลงข่าว พิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

      สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดแถลงข่าวพิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ประชาชน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศ  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ  ที่กำลังเดือดร้อน ในเขตกรุงเทพมหานคร

 โดยมี แพทย์หญิงสุวณี  รักธรรม  รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช  ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย คุณศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้บริหาร Idol Exchange, ศิลปินวงWISDOM และ ตัวแทน Miss Tourism World BKK 2021 ฑูตการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมพิธีเปิด  และประกอบอาหาร
ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน  2564  เวลา 13.00 น.  ณ  บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share: