สวนสนุก”ดรีมเวิลด์” ส่งมอบปฎิทินเก่า แก่ผู้พิการทางสายตา จำนวนกว่า 500 เล่ม เพื่อผลิตสื่อการเรียนของ ผู้พิการทางสายตารูปแบบหนังสืออักษรเบรลล์

มอบปฎิทินเก่า แก่ผู้พิการทางสายตา
สวนสนุก”ดรีมเวิลด์” ส่งมอบปฎิทินเก่าแก่ผู้พิการทางสายตา จำนวนกว่า 500 เล่ม เพื่อผลิตสื่อการเรียนของ ผู้พิการทางสายตารูปแบบหนังสืออักษรเบรลล์

แก่ศูนย์เทคโนโลยี การศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี
นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สวนสนุกดรีมเวิลด์  เปิดเผยว่า โครงการ “วันแสนสุข” เปิดรับบริจาคปฎิทินเก่าจากลุกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตา และยังคงเปิดรับบริจาคจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ศกนี้ โดยสามารถนำมามอบให้ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่
เลขที่ 62 หมู่ 1 ถ.รังสิต – องครักษ์ กม.7 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ในนามดรีมเวิลด์ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ส่วนร่วมกับกันช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้

Share: