มาดามเจี๊ยบ “นางสาวสลักฤทัย ภูนาโคก” ประธานทีมบุตรพระอิศวร ได้นำทีมบริหาร และสมาชิกร่วมกันทำพิธีบวงสรวงพญานาคราช ” คัทธนามมหานาคราชาภิบาลบุรีศรีกาฬสินธุ์สุดอลังการ ทึ่งสุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ถิ่นเมืองน้ำดำ.

พิธีบวงสรวงพญานาคราช สุดอลังการ ทึ่งสุดในจังหวัดกา […]