วงบอยแบนด์ บี เจ จี ไอยูปริ้นซ์ เปิดคอนเสิร์ต ช่วยเด็กผู้ด้อยโอกาสภายใต้สังกัด “อาร์ตทิสสตาร์เอเจนซี่” นำทีมโดย “ชัย ศุภชัย” ทุ่มทุนจัด ร่วมนิมิต ร้อยชีวิต ร้อยใจ เพื่อเด็กไทยทั่วประเทศ ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

วงบอยแบนด์ บี เจ จี ไอยูปริ้นซ์ เปิดคอนเสิร์ต ช่วย […]