“ดร.วโรดม ศิริสุข” ผู้อำนวยการโครงการดาราศิลปินและสื่อมวลชน ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ “ดร.บังอร เบญจาธิกุล” ม.กรุงเทพธนบุรี” มอบทุน5 คนบันเทิง ระดับปริญญาโท

ม.กรุงเทพธนบุรี เห็นความสำคัญ มอบทุน5 คนบันเทิง ระ […]