“มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน” โดย พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “The Message เล่า ฤา สื่อ IV” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์รัชโยธิน

มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน โดย พอ.นพ.พงศ์ศัก […]