!เปิดตัวนวัตกรรมการเสริมหน้าอกแบบใหม่ “Hybrid Breast” และเทรนด์การเสริมหน้าอกในปี 2020 โดยแพทย์ศัลยกรรมผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน

เปิดตัวนวัตกรรมการเสริมหน้าอกแบบใหม่ Hybrid Breast […]