ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์!อาจารย์ชื่อดัง เมืองย่าโม อาจารย์กฤชประพันธุ์ การันตี เจ้าของฉายา โหราศาสตร์ 4.0 เมืองไทย ได้ประกอบพิธีกรรม ไหวครู บูชาคุณ ให้ลิเกคณะ “ยอดเพชร มิ่งเมือง”

   อ.  ชื่อดัง เมืองย่าโม อาจารย์กฤชประพันธุ์ การั […]